01/06/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ

Giấy phép hoạt động huấn luyện an toàn lao động của cục An toàn Lao động

CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN ANVSLĐ QUYẾT ĐỊNHQUYẾT ĐỊNH 2

II.DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

1. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho lãnh đạo (Nhóm 1)
2. Cán bộ huấn luyện an toàn (Nhóm 2)
3. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc với thiết bị nghiêm ngặt (nhóm 3)
4. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động căn bản (Nhóm 4)
5. Huấn luyện cho cán bộ y tế đơn vị (nhóm 5)
6. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động  cho người làm công tác mạng lưới vệ sinh viên ( nhóm 6)
7. Kỹ thuật an toàn khi làm việc với thiết bị điện
8. An toàn khi làm việc với thiết bị chịu áp lực
9. An toàn làm việc với thiết bị nâng
10. An toàn làm việc trên cao, làm việc với dàn giáo
11. An toàn khí, H2S, làm việc trong không gian hạn chế
12. Kỹ năng đánh giá, kiểm tra, thử tải, loại bỏ dụng cụ treo buộc hàng
13. An toàn hàn điện-hơi
14. An toàn thiết bị gas-khí đốt
15. An toàn thiết bị nồi hơi & áp lực
16. An toàn vận hành xe cẩu-xe nâng
17. An toàn vận hành bồn áp lực
18. Vai trò của lãnh đạo trong công tác đảm bảo an toàn cho sản xuất của đơn vị
19. An toàn bức xạ
20. An toàn hóa chất công nghiệp

 

 

 

 

ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Related