Khách hàng tiêu biểu

Các doanh nghiệp đa dạng ngành nghề và quy mô đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng VGIC.

Sự tin tưởng của các tổ chức đối tác là nguồn động lực to lớn giúp VGIC không ngừng nỗ lực cống hiến, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho học viên.

logo-khach-hang