ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM (03 GIỜ) Phần I: Giải thích từ ngữ, tình hình ngộ độc thực phẩm tại Việt Nam Phần II: Các mối nguy về An toàn thực phẩm 1. Mối nguy sinh học2. Mối nguy hóa học3. Mối nguy vật lý Phần III: Quy định […]

18/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG 1. Giới thiệu hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ môi trường (ATSKMT) (02 ngày) 2. Hướng dẫn các văn bản pháp luật về ATSKMT (01 ngày) 3. Hệ thống quản lý ATSKMT cho cán bộ quản lý an toàn và […]

18/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

HN-HSE-PVN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ Giấy phép hoạt động huấn luyện an toàn lao động của cục An toàn Lao động II.DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 1. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho lãnh đạo (Nhóm 1) 2. Cán bộ huấn luyện an toàn (Nhóm 2) 3. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động […]

01/06/2019 Chili System

Xem thêm