iv. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO TAY NGHỀ

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

QUẢN LÝ CHỐNG ĂN MÒN TRONG LĨNH VỰC DẦU & KHÍ

I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC Khóa học giới thiệu các kiến thức về ăn mòn vật liệu và các biện pháp kiểm soát ăn mòn trong các công trình dầu khí, trong đó tập trung phân tích các nguyên nhân gây ăn mòn vật liệu, các phương pháp theo dõi kiểm soát ăn mòn và […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

Kiểm tra và giám sát hàn thiết bị áp lực

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 2-3 ngày NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH I. LÝ THUYẾT KIỂM TRA HÀN  1. An toàn lao động trong hàn. 2. Các thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu mối hàn. 3. Kiểm tra giám sát và đánh giá khi hàn. 4. Quá trình luyện kim khi hàn, và các phương pháp kiểm tra phá […]

26/01/2018 Quản Trị

Xem thêm