CẬP NHẬP KIẾN THỨC VỀ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Giúp cho CBCNV thông thạo về : Bộ luật lao động năm 2019, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tránh bị rủi ro khi xảy ra tranh chấp, khởi kiện ra tòa, bồi thường theo quy định của pháp luật – […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm