TƯỚNG THẠCH HỌC, MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH VÀ ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP NÂNG CAO (5 NGÀY)

I. NỘI DUNG LÝ THUYẾT  Khái quát chung về Địa tầng phân tập Khái quát chung về tướng đá và môi trường trầm tích Mô hình địa tầng phân lập Nghiên cứu về bể trầm tích Thành lập bản đồ tướng đá II. NỘI DUNG THỰC TẬP Tham quan và nhận dạng 4 phụ phức tập trầm […]

02/01/2020 Quản Trị

Xem thêm