CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 1. Khoá học quản lý an toàn và giám sát viên an toàn (04 ngày) 2. Khoá học giám sát môi trường lao động (02 ngày) 3. Khoá học nhận diện khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường (02 […]

18/12/2019 Quản Trị

Xem thêm