ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG THỦY LỰC THIẾT BỊ NÂNG

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Nhằm trang bị cho CBCNV kiến thức nâng cao về hệ thống thủy lực của thiết bị nâng. II. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5 ngày III. NỘI DUNG KHÓA HỌC Đặc trưng của hệ thống thủy lực – khí nén thiết bị nâng – hạ (TBNH) Giới thiệu về nguyên lý hoạt […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm