Ban giảng huấn

Ban giảng huấn

BAN GIẢNG HUẤN VỀ LĨNH VỰC KỸ THUẬT – CÔNG NGHIỆP

1. PGS.TS.TẠ QUANG LUYỆN – Nguyên Trưởng khoa Cơ khí – Tự động hóa, ĐH.BRVT 2. PGS.TS.NGUYỄN HỒNG NGÂN – Giảng viên cao cấp -ĐH Bách khoa TP.HCM 3. PGS.TS.QUYỀN HUY ÁNH – Nguyên Trưởng khoa Điện – Điện tử, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 4. ThS.HỒ VINH AN – Nguyên Viện trưởng Viện cơ khí, […]

31/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

BAN GIẢNG HUẤN CƠ HỮU AN TOÀN LAO ĐỘNG

1.  Bà Phan Thị Thu Vân – ThS Hệ thống điện 2. Bà Nguyễn Hồng Ngân – PGS.TS Kỹ thuật 3.Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên – ThS Hệ thống điện 4. Bà Lê Thương Hà – Kỹ sư  Hóa 5. Ông Tạ Quang Luyện – TS. Cơ khí tự động hóa 6.Ông Nguyễn Phi Hùng – KS. Cơ khí tự động hóa, […]

31/12/2019 Quản Trị

Xem thêm