Ban giảng huấn

31/12/2019

BAN GIẢNG HUẤN CƠ HỮU AN TOÀN LAO ĐỘNG

1.  Bà Phan Thị Thu Vân

– ThS Hệ thống điện

2. Bà Nguyễn Hồng Ngân

– PGS.TS Kỹ thuật

3.Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên

– ThS Hệ thống điện

4. Bà Lê Thương Hà

– Kỹ sư  Hóa

5. Ông Tạ Quang Luyện

– TS. Cơ khí tự động hóa

6.Ông Nguyễn Phi Hùng

– KS. Cơ khí tự động hóa, Phó chánh thanh tra Sở LĐTBXH

7. Ông Trần Minh Tuấn

– KS. Cơ khí

18. Ông Bùi Văn Hưng

– TS. QLGD thiết bị mạng và nhà máy điện

9. Ông  Nguyễn Đăng Khoa

– KS. Điện – Điện tử

10. Ông  Nguyễn Trung Hiếu

– Kỹ sư – Phó Trưởng khoa An toàn thực phẩm – Trung tâm Y tế Quận Tân Bình

11. Ông  Huỳnh Minh Thiện

– Kỹ sư cơ khí hàng hải; Kiểm định viên; Giảng viên Cục an toàn, Bộ LĐTBXH

12. Ông  Hà Thanh Phú

– Chuyên gia kiểm định & ATVSLĐ –phòng An toàn lao động – sở LĐTBXH.TP HCM

13- Ông Nguyễn Khánh Hòa

– KS.Cơ khí; Nguyên Thanh Tra Kiểm định ; Giảng viên cao cấp ATVSLĐ – Bộ LĐTBXH

14. Ông Ngô Kế Nghiệp

– Chuyên gia Cục ATLĐ- Bộ LĐTBXH

 

 

Ban giảng huấn Related