iv. KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN & KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CÔNG VIỆC

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM

join-a-working-group

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của làm việc nhóm để đạt được mục tiêu của tổ chức trong công việc; Nắm được nguyên tắc, quy trình & phương pháp xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả; Nắm được những mấu chốt quan trọng mang […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

Kỹ năng sinh tồn

I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC – Nhằm cung cấp những kỹ năng căn bản để đương đầu với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, dù chúng ta có cẩn thận đến đâu, đôi khi vẫn rơi vào các tình huống khẩn cấp, như trên đường thủy & bộ, trong thang máy, thậm […]

24/01/2018 Quản Trị

Xem thêm

Time-Management1-563x353

Kỹ năng quản lý thời gian

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 2 ngày NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH I. PHÁT HUY TIỀM NĂNG ĐỂ SỐNG, HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC HIỆU QUẢ 1. Nguyên tắc hành động 2. Quá trình tiếp nhận thông tin (cơ chế hoạt động của não) 3. Học qua trải nghiệm 4. Quy trình học kỹ năng II. QUẢN LÝ THỜI GIAN […]

24/01/2018 Quản Trị

Xem thêm

Studio shot of young woman working in office covered with adhesive notes

Quản lý stress hiệu quả

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 2 ngày NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH I. NHẬN THỨC VỀ STRESS II. NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS CỦA BẢN THÂN – Phân tích tình huống stress thực tế phát sinh  trong công việc – Chiến lược đối phó với stress của bản thân – Chiến lược đối phó tích cực – […]

24/01/2018 Quản Trị

Xem thêm

thuyet trinh

Kỹ năng thuyết trình và trình bày

I. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 2 ngày II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Tổng thống Mỹ Gerald R. Ford nói: “Nếu tôi được quay lại đại học, tôi sẽ tập trung vào hai lĩnh v ực: Học viết và học nói trước công chúng. Không có gì trên đời này quan trọng hơn khả năng giao tiếp […]

24/01/2018 Quản Trị

Xem thêm

Chuyên đề tư duy sáng tạo

I. MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ 1. Kiến thức: Giúp người học nhận ra những rào cảm tâm lý khiến bản thân không thể sáng tạo 2. Thái độ: Yêu thích sự sáng tạo, xem đó là một niềm vui trong công việc. 3. Kỹ năng: Biết cách sử dụng các thủ thuật sáng tạo cơ […]

24/01/2018 Quản Trị

Xem thêm