v. CHƯƠNG TRÌNH SALES, MARKETING & TRUYỀN THÔNG

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM

MARKETING DỊCH VỤ

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Hiểu về kinh doanh dịch vụ và marketing dịch vụ Hiểu được khách hàng và hành vi mua hàng của khác hàng đối với dịch vụ Hiểu được việc cung cấp dịch vụ và cam kết dịch vụ của nhà cung cấp Các chiến lược marketing của marketing dịch vụ […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

thu hoi no

Nghệ thuật đàm phán trong thu hồi nợ

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Tầm quan trọng của thu hồi nợ Nguyên nhân của các khoản nợ khó đòi. Làm thế nào để hạn chế các khoản nợ khó đòi. Thời gian thu hồi nợ – là vũ khí đắc lực của khách nợ Các giai đoạn của quá trình đàm phán thu hồi […]

19/08/2018 Quản Trị

Xem thêm

Những-hình-thức-khen-thưởng-nhân-viên-hợp-lý-nhất-hình-ảnh-2

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

I. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 2 ngày II. NỘI DUNG KHÓA HỌC A. Sản phẩm – Bạn cần biết gì trong sản phẩm để bán hàng thành công ? B. Khách hàng Muốn bán được hàng và chăm sóc khách hàng, nhân viên bán hàng phải nghiên cứu kỹ các loại khách hàng của mình. Cụ thể phải […]

18/04/2018 Quản Trị

Xem thêm

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC – Nhận biết những vấn đề chính liên quan đến việc phát triển kênh phân phối và chiến lược kênh phân phối. – Hiểu rõ các loại hình kênh phân phối và những thành phần của quản trị kênh phân phối. – Xác định những tiêu chuẩn lựa chọn đối […]

24/06/2017 Quản Trị

Xem thêm