ii. NĂNG LỰC QUẢN LÝ

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM

quan-li-nhan-su

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG THUYẾT

I. MỤC TIÊU KHÓA HOC Nhận thức được tầm quan trọng của đàm phán và thương thuyết trong kinh doanh. Biêt vận dụng một cách sáng tạo các kỹ năng, phương pháp, nghệ thuật và kỹ thuật thương thuyết vào thực tế nhằm đạt kết quả cao nhất Nắm bắt được quy trình và các […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

Kỹ năng giải quyết vấn đề là gì? Lợi ích của kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định Kỹ năng giải quyết vấn đề là một chuỗi những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải giải quyết mà không có một công thức chung nào, không vấn đề nào giống vấn đề […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ – TƯ DUY PHẢN BIỆN

I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC       Khóa “Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện”nhằm mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ trong quá trình làm việc như sau: Cung cấp, bổ sung kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

KỸ NĂNG HƯỚNG DẪN VÀ KÈM CẶP NHÂN VIÊN

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Bạn không hài lòng vì kết quả làm việc của nhân viên mình, vì hễ có sự cố, là y như rằng nhân viên gặp bạn cũng với một câu hỏi: “Ý sếp thế nào?”. Chẳng bao giờ nhân viên động não trước những giải pháp, mà chỉ làm theo kiểu […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

Kỹ năng giao việc, đánh giá, khuyến khích nhân viên

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 2 ngày NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH I. ỦY QUYỀN 1. Khái niệm 2. Vai trò của ủy quyền 3. Mục đích ủy quyền II. CÁC QUY TẮC CỦA ỦY QUYỀN III. CÁC TÌNH HUỐNG ỦY QUYỀN 1. Trường hợp ủy quyền mang lại hiệu quả 2. Trường hợp ủy quyền hạn chế […]

24/01/2018 Quản Trị

Xem thêm