CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM (03 GIỜ) Phần I: Giải thích từ ngữ, tình hình ngộ độc thực phẩm tại Việt Nam Phần II: Các mối nguy về An toàn thực phẩm 1. Mối nguy sinh học2. Mối nguy hóa học3. Mối nguy vật lý Phần III: Quy định […]

18/12/2019 Quản Trị

Xem thêm