vii. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ & HÀNH CHÍNH

Chuyên Mục Khác

QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DÒNG TIỀN (3 NGÀY)

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học cũng hướng vào các phương thức nâng cao quản trị tài chính nhằm tăng lợi nhuận hoặc các vấn đề tài chính Khóa học cũng cung cấp các cơ hội cho học viên tiếp thu kiến thức kế toán quản trị thông qua tình huống thực tế Khóa […]

31/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

quan-ly-nhan-su-1

Quản lý con người

I. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 3 ngày II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Phần I: Tư duy và triết lý cơ bản về quản lý con người – Suy  nghĩ  về  quản  lý  con người: Những thách thức cụ thể mà bạn gặp phải khi động viên người khác trong tổ chức của bạn (công ty bạn […]

17/01/2018 Quản Trị

Xem thêm