i. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

SỬ DỤNG, VẬN HÀNH CẦU, CỔNG TRỤC

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Cung cấp học viên những kiến thức cập nhật khi làm việc với thiết bị nâng – cầu trục. Đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc, kỹ thuật vận hành các loại cầu trục. Sử dụng vận hành cầu trục kết hợp với các loại thiết bị hỗ trợ một […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VỀ Ổ LĂN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐOÁN HƯ HỎNG Ổ LĂN TRONG CÁC THIẾT BỊ QUAY BẰNG MÁY ĐO ĐỘ RUNG CẦM TAY

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học nhằm đào tạo cho các kỹ thuật viên và cán bộ kỹ thuật có kiến thức chuyên sâu về Ổ lăn, thể kiểm tra đánh giá và cảnh báo về tình trạng thiết bị hoặc đánh giá chất lượng các công việc bảo dưỡng của thiết bị quay có […]

04/10/2019 Quản Trị

Xem thêm