ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

QUẢN LÝ CHỐNG ĂN MÒN TRONG LĨNH VỰC DẦU & KHÍ

I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC Khóa học giới thiệu các kiến thức về ăn mòn vật liệu và các biện pháp kiểm soát ăn mòn trong các công trình dầu khí, trong đó tập trung phân tích các nguyên nhân gây ăn mòn vật liệu, các phương pháp theo dõi kiểm soát ăn mòn và […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG THỦY LỰC THIẾT BỊ NÂNG

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Nhằm trang bị cho CBCNV kiến thức nâng cao về hệ thống thủy lực của thiết bị nâng. II. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5 ngày III. NỘI DUNG KHÓA HỌC Đặc trưng của hệ thống thủy lực – khí nén thiết bị nâng – hạ (TBNH) Giới thiệu về nguyên lý hoạt […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

SỬ DỤNG, VẬN HÀNH CẦU, CỔNG TRỤC

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Cung cấp học viên những kiến thức cập nhật khi làm việc với thiết bị nâng – cầu trục. Đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc, kỹ thuật vận hành các loại cầu trục. Sử dụng vận hành cầu trục kết hợp với các loại thiết bị hỗ trợ một […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm