iii. KỸ NĂNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM

customer-service

Kỹ năng dịch vụ & chăm sóc khách hàng

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 2 ngày NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG 1. Lợi ích của việc chăm sóc khách hàng đối với công ty 2. Tại sao chúng ta phải chăm sóc khách hàng tốt? II. DỊCH VỤ […]

24/01/2018 Quản Trị

Xem thêm