xi. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CHO NHÂN SỰ CẤP TRUNG, NHÂN SỰ CẤP CAO

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM

luat_doanh_nghiep_2014

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC Lãnh đạo các doanh nghiệp (Thành viên Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên …), Trưởng, Phó các bộ phận trong doanh nghiệp, như Phòng kinh doanh, Phòng vật tư …  Người có nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật kinh doanh để thành lập doanh nghiệp … […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

Mature business man training his associates during a meeting

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO

I. NỘI DUNG KHÓA HỌC PHẦN I: TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VỀ KINH TẾ THỜI ĐẠI Xu thế và đặc điểm kinh tế thời đại Mục tiêu và ý nghĩa các Hiệp định thương mại quốc tế mà VN tham gia Tác động của các Hiệp định quốc tế đến phát triển kinh tế VN […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

quan-li-cap-trung-2

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Biết cách phân công, phân nhiệm cho đội ngũ; Biết cách phối kết hợp giữa các nhân viên trong bộ phận và giữa bộ phận mình với các bộ phận khác trong doanh nghiệp; Biết cách giải quyết mọi vấn đề nội bộ của bộ phận mình dựa trên tầm nhìn […]

24/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

leadership-asia

Kỹ năng lãnh đ ạo và ra quyết định cho lãnh đạo cao cấp – Tư duy tạo đột phá

I. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 3-5 ngày II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1.Tư duy lãnh đạo – Phát triển tầm nhìn và định hướng tương lai – Tư duy chiến lược và hoạch định chiến lược – Tư duy chiến lược ở tầm tổ chức 2. Nghệ thuật lãnh đạo – Nghệ thuật giao giao việc và phân quyền […]

24/01/2018 Quản Trị

Xem thêm