24/12/2019

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO

I. NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN I: TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VỀ KINH TẾ THỜI ĐẠI

 1. Xu thế và đặc điểm kinh tế thời đại
 2. Mục tiêu và ý nghĩa các Hiệp định thương mại quốc tế mà VN tham gia
 3. Tác động của các Hiệp định quốc tế đến phát triển kinh tế VN
 4. Quản trị doanh nghiệp và chiến lược phát triển trong giai đoạn mới
 5. Hỏi đáp và thảo luận

PHẦN II: TƯ DUY CHIẾN LƯỢC TRONG ĐẦU TƯ THỜI KỲ MỚI

 1. Chiến lược đầu tư đón đầu xu thế tiêu dùng
 2. Chiến lược đầu tư thiết bị và công nghệ kỹ thuật cao
 3. Chiến lược đầu tư chiếm lĩnh thị trường
 4. Chiến lược đầu tư tài chính
 5. Làm bài tập tình huống

PHẦN III: TƯ DUY CHIẾN LƯỢC TRONG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

 1. Chiến lược tài chính
 2. Chiến lược thị trường
 3. Chiến lược nhân sự
 4. Chiến lược kiểm soát
 5. Chiến lược truyền thông
 6. Hỏi đáp và thảo luận
ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM Related