x. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ VỀ KHOAN – KHAI THÁC DẦU KHÍ – XÂY LẮP KHẢO SÁT , XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

Thiết bị làm mát và nâng cao hiệu quả làm việc của các thiết bị trao đổi nhiệt, làm mát khí trên các giàn nén khí

I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC – Nâng cao khả năng phân tích, đánh giá để tìm ra các giải pháp nhằm tăng độ tin cậy, hiệu quả làm việc của thiết bị trong quá trình vận hành cũng như tối ưu hóa trong công tác khắc phục hư hỏng thường nhật và bảo dưỡng thiết […]

06/08/2017 Quản Trị

Xem thêm

Máy bơm và máy nén khí trục vít

I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC – Trang bị cho học viên kiến thức cần thiết để có thể đảm nhận vận hành an toàn và hiệu quả bơm và máy nén khí trục vít đang được sử dụng tại các công trình biển (máy nén trục vít Howden, Atlas Copco, Ingersoll Rand) – Trang bị […]

02/08/2017 Quản Trị

Xem thêm

Bơm ly tâm theo tiêu chuẩn api 610

I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: – Nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và công nhân vận hành, bảo trì bảo dưỡng , sửa chữa bơm ly tâm theo tiêu chuẩn API 610 (Centrifugal pump) trong lĩnh vực Dầu khí. Năng lượng, nhàm đáp úng yêu cẩu phục vụ sàn xuất và dịch […]

02/07/2017 Quản Trị

Xem thêm