Khóa đào tạo cơ bản về giám sát hàn

I. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 4 ngày II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ – Kỹ sư, KTV, Học Viên cơ khí/hàn có trên 01 năm kinh nghiệm thực tế. – Hoặc học viên muốn tìm hiểu và nghiên cứu về công tác hàn bình Gas. III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. Hệ thống tiêu chuẩn CGA C3-2005 […]

01/10/2017 Quản Trị

Xem thêm