Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

Chuyên Mục Khác

KỸ NĂNG KHUYẾN KHÍCH ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN (2 ngày)

I. MỤC TIÊU KHOA HỌC Kiểm tra và nhận diện được nhu cầu của mọi người nơi làm việc. Xây dựng nền tảng và phát triển mối quan hệ với nhân viên. Đem nhiệt tình và truyền cảm hứng cho đội nhóm. Vận dụng những kỹ thuật “khuyến khích, động viên” thực dụng để nâng […]

03/01/2020 Quản Trị

Xem thêm