Ban giảng huấn

31/12/2019

BAN GIẢNG HUẤN VỀ LĨNH VỰC KỸ THUẬT – CÔNG NGHIỆP

1. PGS.TS.TẠ QUANG LUYỆN

– Nguyên Trưởng khoa Cơ khí – Tự động hóa, ĐH.BRVT

2. PGS.TS.NGUYỄN HỒNG NGÂN

– Giảng viên cao cấp -ĐH Bách khoa TP.HCM

3. PGS.TS.QUYỀN HUY ÁNH

– Nguyên Trưởng khoa Điện – Điện tử, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

4. ThS.HỒ VINH AN

– Nguyên Viện trưởng Viện cơ khí, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

5. GS.TS.MAI THANH TÂN

– Phó Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam

6. GS.TS.TRẦN NGHI

– Ủy viên Hội Trầm tích Thế giới

TS.NGUYỄN NGỌC THU

– Hội KHKT ĐVL Việt Nam

8. TS.NGUYỄN NHƯ TRUNG

– Hội KHKT ĐVL Việt Nam

9. PGS.TS Đặng Thành Trung

– Khoa cơ khí động lực – ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

10. PGS.TS  Bùi Đăng Thảnh

–  Phó viện trưởng Viện Kỹ thuật  điều khiển & tự động hóa- ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Ban giảng huấn Related