02/01/2020

TƯỚNG THẠCH HỌC, MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH VÀ ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP NÂNG CAO (5 NGÀY)

I. NỘI DUNG LÝ THUYẾT 

  1. Khái quát chung về Địa tầng phân tập
  2. Khái quát chung về tướng đá và môi trường trầm tích
  3. Mô hình địa tầng phân lập
  4. Nghiên cứu về bể trầm tích
  5. Thành lập bản đồ tướng đá

II. NỘI DUNG THỰC TẬP

  1. Tham quan và nhận dạng 4 phụ phức tập trầm tích cát đỏ
  2. Nghiên cứu các bậc thềm biển và luận giải cơ chế thành tạo cát đỏ trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và chuyển động kiến tạo
ĐÀO TẠO KỸ THUẬT Related