ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM

24/12/2019

CẬP NHẬP KIẾN THỨC VỀ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Giúp cho CBCNV thông thạo về :

  • Bộ luật lao động năm 2019, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tránh bị rủi ro khi xảy ra tranh chấp, khởi kiện ra tòa, bồi thường theo quy định của pháp luật – Các khoản tiền lương, tiền thưởng ghi trong hợp đồng lao động được thể hiện hợp lý về tiền lương đóng BHXH, tiền lương tính thuế TNCN, tiền lương thể hiện trên bảng lương và tiền lương tính thuế TNDN  – Hiểu và vận dụng tốt nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
  • Hiểu biết về công tác bảo hiểm xã hội, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ lao động chính sách quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm, cách tính lương hưu, về tính lương – Giúp học viên sau khoá học làm tốt hơn công việc chuyên môn vể nhân sự và BHXH

II. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 ngày

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

  1. Cập nhật mới nhất Bộ Luật lao động năm 2019  và các nghị định thông tư có liên quan
  2. Cập nhập các vấn đề liên quan đến chế độ BHXH và các chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất
  3. Luật việc làm và các chế độ về bảo hiểm thất nghiệp
  4. Tiền lương tham gia BHXH và cách tính lương hưu
  5. Giải đáp các vấn đề thực tế tại Công ty
ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM Related