ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

24/12/2019

QUẢN LÝ CHỐNG ĂN MÒN TRONG LĨNH VỰC DẦU & KHÍ

I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Khóa học giới thiệu các kiến thức về ăn mòn vật liệu và các biện pháp kiểm soát ăn mòn trong các công trình dầu khí, trong đó tập trung phân tích các nguyên nhân gây ăn mòn vật liệu, các phương pháp theo dõi kiểm soát ăn mòn và các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ăn mòn phù hợp.
 • Khóa học giới thiệu các ví dụ thực tế trong công tác xử lý ăn mòn thường gặp trong ngành dầu khí và thảo luận, tư vấn về ứng dụng của các phương pháp ngăn ngừa, xử lý ăn mòn phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động của doanh nghiệp.

II. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5  ngày

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phần I: Các kiến thức cơ bản về ăn mòn kim loại

 1. Một số khái niệm cơ bản
 2. Nguyên nhân gây ăn mòn kim loại
 3. Các dạng ăn mòn vật liệu

Phần II: Các dạng ăn mòn đối với các công trình ngoài khơi

 1. Ăn mòn bên trong
 2. Ăn mòn bên ngoài
 3. Ăn mòn dưới lớp bảo ôn
 4. Ăn mòn do tiếp xúc

Phần III: Phương pháp chống ăn mòn kim loại

 1. Các phương pháp bảo vệ chủ động
 2. Bảo vệ chống ăn mòn bằng các lớp phủ bảo vệ
 3. Bảo vệ chống ăn mòn bằng hóa phẩm
 4. Bảo vệ catot (bảo vệ chống ăn mòn bằng anot hy sinh và bảo vệ chống ăn mòn bằng dòng điện cưỡng bức)

Phần IV: Các phương pháp đánh giá, theo dõi và kiểm soát ăn mòn kim loại

 1. Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn trong phòng thí nghiệm
 2. Các phương pháp theo dõi/ đánh giá ăn mòn tại hiện trường.

Phần V: Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm

 

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT Related