Chuyên Mục Khác

Chuyên Mục Khác

KỸ NĂNG KHUYẾN KHÍCH ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN (2 ngày)

I. MỤC TIÊU KHOA HỌC Kiểm tra và nhận diện được nhu cầu của mọi người nơi làm việc. Xây dựng nền tảng và phát triển mối quan hệ với nhân viên. Đem nhiệt tình và truyền cảm hứng cho đội nhóm. Vận dụng những kỹ thuật “khuyến khích, động viên” thực dụng để nâng […]

03/01/2020 Quản Trị

Xem thêm

QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DÒNG TIỀN (3 NGÀY)

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học cũng hướng vào các phương thức nâng cao quản trị tài chính nhằm tăng lợi nhuận hoặc các vấn đề tài chính Khóa học cũng cung cấp các cơ hội cho học viên tiếp thu kiến thức kế toán quản trị thông qua tình huống thực tế Khóa […]

31/12/2019 Quản Trị

Xem thêm