31/12/2019

Khóa học “Hướng dẫn và kèm cặp nhân viên”

VGIC đã tổ chức 10 khóa học ” Hướng dẫn và kèm cặp nhân viên” cho đơn vị Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng từ tháng 10 đến tháng 12/2019.

huong dan kem cap nv acv đn 01 huong dan kem cap nv acv đn 02 huong dan kem cap nv acv đn 03 huong dan kem cap nv acv đn 04acvhn1 acvhn2 acvhn3 acvhn4 acv1 acv2 acv3acv5acv7 acv8acv9 (2)acv9

Tin tức & Sự kiện Related