18/12/2019

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện – Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

KN TƯ DUY-PHẢN BIỆN VSP 01

 

KN TƯ DUY-PHẢN BIỆN VSP 03

KN TƯ DUY-PHẢN BIỆN VSP 06

KN TƯ DUY-PHẢN BIỆN VSP 07

Trò chơi: Gỡ rối tơ hồng - Làm sao để thoát khỏi dây trói mà không gỡ nút thắt.

Trò chơi: Gỡ rối tơ hồng – Làm sao để thoát khỏi dây trói mà không gỡ nút thắt.

Trò chơi: Làm sao treo 10 cây đinh trên 1 cây đinh (cây đó được đóng vào đế gỗ), mà không dùng bất kỳ sự hỗ trợ nào

Trò chơi: Làm sao treo 10 cây đinh trên 1 cây đinh (cây đó được đóng vào đế gỗ), mà không dùng bất kỳ sự hỗ trợ nào

Trò chơi: Làm sao treo 10 cây đinh trên 1 cây đinh (cây đó được đóng vào đế gỗ), mà không dùng bất kỳ sự hỗ trợ nào

Trò chơi: Làm sao treo 10 cây đinh trên 1 cây đinh (cây đó được đóng vào đế gỗ), mà không dùng bất kỳ sự hỗ trợ nào

KN TƯ DUY-PHẢN BIỆN VSP 05

 

Tin tức & Sự kiện Related