19/03/2019

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả và kỹ năng đàm phán thành công

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Bạn muốn giao tiếp hiệu quả & đàm phán thành công?
Bạn muốn thực hành kỹ năng  giao tiếp & đàm phán để nâng cao hiệu quả đàm phán?
Bạn đã học về giao tiếp & đàm phán, nhưng lại thiếu thực hành về các kỹ năng này ?
Khóa học của chúng tôi được thiết kế nhằm giúp bạn
thực hành các kỹ năng giao tiếp & đàm phán
trong kinh doanh, để bạn có thể đàm phán thành công bất cứ điều gì.

II. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 3 ngày
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Phần 1: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
– Giao tiếp là gì?
– Tầm quan trọng của giao tiếp trong cuộc sống và trong công việc:
– Làm thế nào để giao tiếp hiệu quả?
Phần 2: Kỹ năng đàm phán thành công
– Bạn thường đàm phán với ai?
– Bạn thường đàm phán về vấn đề gì?
– Làm thế nào để đàm phán thành công?
– Các kỹ năng căn bản trong đàm phán là gì?
– Bài học rút ra sau khóa học
Phần 3:  Sơ lược về đàm phán trong kinh doanh
Phần 4: Thực hành và luyện các kỹ năng trong đàm phán kinh doanh
– Giai đoạn chuẩn bị
– Giai đoạn tiến hành đàm phan
– Thực hành và luyện các kỹ năng đàm phán: 11 Kỹ năng
– Giai đoạn thực thi hợp đồng
– Bạn chuẩn bị những gi để thực hiện hợp đồng

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM Related