24/12/2019

KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC, NÂNG CAO HIỆU SUẤT NHÂN VIÊN

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Nắm được những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển “năng lực tạo động lực làm việc”;
 • Thấu hiểu cội nguồn hình thành nên niềm đam mê làm việc trong môi trường doanh nghiệp;
 • Nắm được những nguyên tắc quan trọng trong việc tạo động lực làm việc, nâng cao hiệu suất lao động;
 • Hiểu và biết cách vận dụng các công cụ, phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp hiện nay.

II. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 2 NGÀY

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1:

 • 7 nguyên tắc truyền động lực của nhà lãnh đạo

Phần 2:

 • Tâm lý và mong đợi của nhân viên với động lực làm việc
 • Trắc nghiệm các yếu tố tạo động lực làm việc tại doanh nghiệp của bạn

Phần 3:

 • Các nguyên tắc và quy trình tạo động lực làm việc
 • Thảo luận vai trò và tầm quan trọng của công tác tạo động lực làm việc

Phần 4:

 • Một số phương pháp tạo động lực hiệu quả, nâng cao hiệu suất lao động mà nhà lãnh đạo có thể làm

Phần 5:

 • Giới thiệu 4 chiến lược phát triển động lực làm việc
ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – KNM Related